Demer wordt langer met hulp van Belini

De Demer tussen Diest en Rotselaar wordt de komende jaren 15 kilometer langer en zal nog meer het uithangbord van het Hageland worden.

Dit gebeurt door een aantal afgesneden bochten (meanders) terug aan te sluiten op de Demer. Die plannen werden gisteren (dinsdag 19 maart) toegelicht op een bijeenkomst in Zichem waar onder meer minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel aanwezig was. Daar wordt immers op dit moment een eerste meander opnieuw aangesloten binnen het Belini-project. Klik hier of op de afbeelding voor de reportage op ROBtv.

Natuurlijk overstromingsgebied op de Coercq in werking

De werken aan het nieuwe natuurlijke overstromingsgebied aan de Coercq in Tubeke lopen op hun einde.

Dit overstromingsgebied is een eerste mooi resultaat van het Belini-project en vooral een mooie samenwerking tussen de stad Tubeke, de provincie Waals-Brabant, de openbare dienst van Wallonië (DGO3), de Waals Brabantse intercommunale en Contrat de Rivière Senne. Het nieuwe overstromingsgebied was al in werking tijdens de overvloedige regenval begin maart.

Landinrichtingsplan IJsevallei goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft het landinrichtingsplan IJsevallei op 22 februari goedgekeurd. Daardoor zijn de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Agentschap Natuur en Bos (ANB), het Regionaal Landschap en de lokale besturen kunnen starten met de werken aan een betere natuurlijke verbinding tussen het Meerdaalwoud en Zoniënwoud. Het plan wordt ook mee gesubsidieerd binnen Europese project LIFE Belini.

foto VLM

De IJse stroomt in de sterk onder druk staande Vlaamse Rand. Ze is een zijrivier van de Dijle en ontspringt in het Zoniënwoud in Hoeilaart en loopt verder via Overijse. Met het plan wordt de IJsevallei kwalitatief ontwikkeld en wordt de open ruimte in de Rand verder versterkt. De werken worden opgedeeld in negen actiegebieden en komen de volgende jaren ten goede van lokale landbouwers, bewoners en bezoekers. Dankzij de natuurmaatregelen zullen ook de lucht- en waterkwaliteit erop vooruit gaan.

Minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel: “Open ruimte in de Vlaamse Rand is een schaars goed, dus zoeken we steeds naar kansen om die ruimte kwalitatief in te richten. Door middel van het landinrichtingsplan IJsevallei investeert Vlaanderen meer dan 3 miljoen euro in groen dat toegankelijk is voor iedereen. Daarbij hebben we aandacht voor de verdere duurzame ontwikkeling van de aanwezige landbouw.” 

Alsembergse Beemd krijgt nieuw park

Eind januari 2019 zijn de voorbereidende werken gestart voor een nieuw park in de Alsembergse Beemd (Beersel). In het groene gebied komen verschillende paden en speeltoestellen waar jong en oud terecht kan voor recreatie en ontmoeting. Er is ook aandacht voor waterberging.

In de eerste fase worden struiken gekapt om de grondwerken mogelijk te maken voor het nieuwe bufferbekken, gracht en poelen. Waar mogelijk, blijven de bomen staan. Op andere plaatsen in het park worden ook nieuwe bomen geplant.

De nieuwe gracht tussen de Molenbeek en de Leuzebeek zal de vispopulatie opnieuw alle kansen geven, omdat ze zo de waterval aan de Ensdellemolen kunnen vermijden. In de poelen is er plaats voor amfibieën en libellen.

Het project Alsembergse Beemd maakt deel uit van het landinrichtingsproject ‘Land van Teirlinck’. Dat omvat de herinrichting van het vroegere voetbalveld en de voormalige Volvoparking, een veilige fietsverbinding, ontspanningsmogelijkheden en een ingepaste waterberging om overstromingsrisico’s te verminderen.

Deze actie wordt gesteund door LIFE Belini, de gemeente Beersel en de provincie Vlaams-Brabant.

Alsembergse Beemd - voorbereidende werking aanlegging park

Alsembergse Beemd – voorbereidende werking aanlegging park. Foto: VLM

Werken voor aansluiting Demerbocht Vinkenberg gestart

Op 14 januari startte De Vlaamse Waterweg in Vinkenberg met de werken om de  meander van de Demer opnieuw aan te sluiten. Eerst wordt het terrein wordt vrijgemaakt (bomen kappen en afval verwijderen). Daarna kan de oude meander tot op de bedding uitgegraven worden en komt er ruimte vrij om Demer en meander via doorsteken terug met elkaar te verbinden. De werken gebeuren met steun van het Europese project Belini.

De oevers van de meander in Vinkenberg richt de Vlaamse Waterweg op een natuurlijke manier in. Voor de oever wordt een ‘schor’ of ‘vooroever’ opgewerpt, wat de oever en dijk beschermt tegen het stijgende water. Rond de meander wordt een nieuwe dienstweg aangelegd en rond de laagst gelegen woningen in de buurt een veiligheidsdijkje.

Betere en veiligere natuur

Het project maakt de omgeving niet alleen veiliger, maar ook aangenamer voor mens en dier. Zo zal de Demervallei opnieuw verkend kunnen worden per kajak of kano en zullen zeldzame diersoorten zich er veel sneller thuis voelen, zoals de zwarte ooievaar, ijsvogel, grote modderkruiper, bittervoorn en bevers.

Na de werken worden de aangesloten Demermeanders drie jaar intensief gemonitord. Het is een proefproject voor de tientallen meanders die op andere plekken in de Demervallei aangesloten zullen worden. Het zal inzichten opleveren over de waterhuishouding, de ecologie en de wijze waarop meanders van vorm veranderen door de schurende werking van water in de nieuwe rivierbochten (door erosie en sedimentatie).

Meer info

Studiedag Belini- meer dan water

In Huldenberg ging gisteren de studiedag “Belini – Meer dan water” door. Een 15-tal landbouwers verzamelden in Hof Ter Vaeren om te werken rond ideeën voor een betere waterkwaliteit in het kader van het Europese Life project Belini. “Meer dan water”, want ook thema’s als erosiebestrijding en klimaatverandering kwamen aan bod. Bekijk hieronder de sfeerbeelden.

Workshop afwijkingen kaderrichtlijn Water

Op 16 oktober 2018 is de eerste van drie workshops gehouden over het thema afwijkingen in de kaderrichtlijn Water. Wanneer gebruiken we Artikel 4.7 vanwege een sterke morfologische verandering van het waterlichaam ?

Meer dan 30 deelnemers, verdeeld over de drie gewesten en verschillende belangengroepen (waterbeheerders, Natuurpunt en enkele studiebureaus) participeerden in de discussie. De vergadering werd georganiseerd bij Leefmilieu Brussel en gemodereerd door experten van de Vlaamse Milieumaatschappij, Leefmilieu Brussel en Service Public de Wallonie.

Geen pasklare antwoorden

Met behulp van handleidingen en voorbeelden, werd geduid hoe men Art. 4.7 en het Weser-arrest in Duitsland moet lezen en gebruiken. Uit de workshop werd duidelijk dat er geen eenduidig pasklaar antwoord is dat geldt is voor alle projecten. Elk project dient stapsgewijs te worden geëvalueerd en beoordeeld of een afwijking onder de vorm van artikel 4.7 nodig en van toepassing is. Uitwisseling van ervaring tussen de experten uit de verschillende regio’s zijn dan ook noodzakelijk om te komen tot een meer algemeen beoordelingskader om projecten“Weser-proof” te maken.

Bekijk hier de presentatie .

Geslaagde IJsedag onder wisselvallig weer

De weergoden waren ons niet gunstig gezind, maar dat kon vele bezoekers op zondag 23/9 toch niet weghouden van de eerste IJsedag aan de Loonbbeek in Huldenberg.

De diverse wandelingen en infomarkt konden heel wat bezoekers bekoren. We zijn dan ook erg blij dat we er ons project en de herinrichtingsplannen voor de vallei van de IJse konden toelichten.

Voor meer informatie over alle acties van Belini voor het herstel van de IJsevallei lees de infokrant van de IJse (september 2018)

Werkbezoek in Leuven en de IJsevallei

Op 24 en 25 mei kwamen onze auditors nog een keer op bezoek om de progressie en eventuele knelpunten in het project te bekijken.

Samen met de verschillende partners brachten de auditors onder andere een bezoek aan de IJsevallei, waar de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) verschillende acties uitvoert in het project, waaronder structuurherstel aan de IJse en anti-erosiemaatregelen.

Daarna bezochten we in Leuven onder andere het Sluispark, waar de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) binnen dit project een vistrap gaat aanleggen rond de Sluismolen. Hierbij enkele sfeerfoto’s.

NEEMO auditors op werkbezoek in Brussel

In december kregen we onze auditors op werkbezoek. Op het programma stonden enkele toelichtingen en een veldbezoek in Brussel, o.a. daar waar de Zenne in het noorden zal opengelegd worden nabij de RWZI Brussel-Noord. Hierbij enkele sfeerfoto’s