De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is volop aan het werk in de IJsevallei.  In het centrum van Overijse wordt de IJse weer zichtbaar en er wordt ook actie ondernomen om de vallei te beschermen tegen droogte en wateroverlast.

In Overijse en Hoeilaart ligt de IJsevallei. Met haar vele vijvers en broeken, is de vallei een prachtig gebied in de Druivenstreek. Je treft er nog unieke fauna en flora aan, zoals de zeldzame kever het vliegend hert. Helaas heeft de klimaatverandering een negatieve impact op de vallei en haar mooie natuur. Via het landinrichtingsproject IJsevallei neemt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) enkele maatregelen om de vallei te beschermen tegen droogte en wateroverlast. Het Europese LIFE Belini project helpt om een aantal maatregelen te realiseren.

overzichtskaart werken ijsevallei

Enkele acties zijn gericht op ecologie. In het kasteelpark Isque kreeg de vroegere visvijver een grondige onderhoudsbeurt. Uit de bestaande poel ruimde de VLM het slib en de noordelijke oever werd schuin afgegraven. Voor kikkers, padden en salamanders is dat belangrijk. De weggehaalde bomen zorgen immers voor meer zon op de poel en daar houden amfibieën van. Voor de bedreigde keversoort het vliegend hert, plaatsten de VLM broedstoven. De twee autosnelwegtunnels in Overijse en Hoeilaart krijgen een inrichting voor kleine dieren zoals dassen en egels.

Daarnaast werkt de VLM veel rond water. Blue Deal en het LIFE Belini project zijn welgekomen financiële ruggensteuntjes om maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. In het centrum van Overijse legt de VLM de IJse opnieuw open. De waterloop krijgt zo meer ruimte en is veel waardevoller voor planten en dieren. Aan de Meeuwenlaan en de Zwanenlaan verwijdert de VLM asfalt. Op die manier trekt het regenwater weer de grond in en neemt het grondwaterpeil toe. Een krachtige actie in de strijd tegen droogte en wateroverlast.

Meer weten? Inschrijven op de nieuwsbrief kan via deze link