Monitoring wordt gebruikt om na te gaan in welke mate de acties bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen geformuleerd in de kaderrichtlijn Water (KRW).

Zowel de milieu-impact als de sociaal-economische impact wordt geëvalueerd. Naast de bestaande operationele monitoring wordt bijkomende monitoring ontwikkeld om enkele specifieke acties in detail op te volgen.

  • Er is een “regenroute” opgestart, die flexibele staalname beoogt om de effecten van afstromend wegwater en erosie op het Dijle en Zennebekken te onderzoeken.
  • Er zijn 8 multiparametersondes aangekocht om pH, conductiviteit, turbiditeit en zuurstof op te volgen.
  • In de nieuw ontwikkelde wateropvanggebieden wordt een intensieve monitoring van de biodiversiteit opgestart.
Foto: plaatsing multiparametersonde

multiparametersonde