Campagne Fiere Rivieren 15 tot 28 maart 2021

Ook ons individuele gedrag bepaalt mee hoe proper onze waterlopen zijn. Daarom ondersteunen we met LIFE Belini graag initiatieven die bijdragen tot een groter bewustzijn rond het belang van een goede waterkwaliteit bij het grote publiek.

We beslisten in het najaar van 2019 met alle partners dan ook om in 2020 bestaande en nieuwe acties rond Wereldwaterdag (22 maart) samen te brengen in een nieuw overkoepelend initiatief. Wallonië en Brussel beschikten met hun respectievelijke waterdagen in het voorjaar al over een mooie basis om het bewustzijn hierover aan te wakkeren en ook in Vlaanderen kwam er in 2020 een eerste editie.

Kort na nieuwjaar werd de campagne Fiere Rivieren gedoopt, een naam die uitdrukt wat we willen realiseren. Mensen moeten fier zijn op hun rivieren en er daarom ook zorg voor dragen. Verspreid over de drie gewesten hadden we binnen de campagne 14 acties samengebracht gaande van excursies tot een waterexpo en droogtewandeling.

De Brusselse minister Alain Marron huldigde op 9 maart 2020 onze werken aan de Paepsemlaan in en trapte meteen ook de campagne op gang. De flyers, vlaggen en affiches lagen klaar, een sociale media-campagne en fotowedstrijd opgestart, de laatste voorbereidingen werden getroffen. En toen kwam Corona…

Er restte niets anders dan met pijn in het hart alle activiteiten te annuleren en de campagne door te schuiven naar 2021.