Water stopt niet aan de grenzen. Daarom is het belangrijk dat de verschillende gewesten goed met elkaar samenwerken en informatie uitwisselen.

 

Waar staan we na 10 jaar? Vorderingen en perspectieven

Contrat de Rivière Senne, Coördinatie Zenne-Coordination Senne en het Bekkensecretariaat Dijle-Zenne als paartners in de verschillende gewesten organiseerden 2 uitwisselings- en informatiemomenten over het overstromingsbeheer in de  Zenne.  Op dinsdag 21/11 gaat er een kennis en uitwisselingsmoment door in Tubeke.

Op dinsdag 7 november 2023 vonden in de Zennevallei een reeks terreinbezoeken plaats naar aanleiding van de overstromingsproblemen in de regio. Geregeld treedt de Zenne buiten haar oevers. In 2010 braken zelfs de dijken van het kanaal Brussel-Charleroi. Dertien jaar na de overstromingen wordt er een stand van zaken opgemaakt van de waterhuishouding van het Zennebekken.
Op het programma stond het tijdelijk overstromingsgebied Gaesbecq in Ittre, de stuw van Lembeek en de sluis van Halle. Jan Lippens, vzw Coördinatie Zenne: “Met in het achterhoofd de overstromingen van 2010 kijken we naar de vorderingen op het vlak van waterbeheer. Wat er op dit moment al gebeurd is, wat er nog kan en moet gebeuren. De bedoeling is om veel mensen rond het thema samen te brengen en op die manier ook intergewestelijke samenwerking te stimuleren.”
Bekijk de reportage van RINGtv