Ook in 2023 zijn we Fier op onze Rivieren!

Ondanks dat we dit jaar officieel een jaartje overslaan met onze “Fiere Rivieren – Rivières Fières” campagne, willen we toch enkele activiteiten onder de aandacht brengen. We zijn immers altijd Fier op onze Rivieren! Ook in 2023 laten we Wereldwaterdag op 22 maart niet zomaar passeren.

De waterdagen gaan nog steeds door. En ook in het LIFE Belini projectgebied worden er door onze partners enkele activiteiten georganiseerd!

Het voortbestaan van bijna gelijklopende campagnes in de drie regio’s, ook na Belini, lijkt gegarandeerd!

Zoek je een aanrader voor een leuke dag in het teken van Wereldwaterdag in 2023? Bezoek op 26 maart de inhuldiging van de Alsembergse Beemd bij de Molenbeekvallei in Vlaanderen! De site in Beersel wordt officieel ingehuldigd met een hapje en tapje en er wordt randanimatie voor kinderen voorzien.

Ook de gegidste wandeling op 2 april in Ittre (10u en 14u) willen we warm aanbevelen (activiteit nummer 10 voor het deelgebied van de Zenne)! Hier wordt het vierde natuurlijke waterretentiegebied Gaesbecq ingehuldigd en gevierd.

De activiteiten in LIFE Belini project gebied in 2023 werden gebundeld op onze evenementen pagina.

Meer info over álle activiteiten georganiseerd binnen de waterdagen kan u op onderstaande links vinden per regio.

Een vierde natuurlijk wateropvang gebied in het Zennebekken in Wallonië is klaar!

Een nieuw natuurlijk wateropvang gebied is klaar bij Gaesbecq! Deze is gelegen aan Ry Ternel, een zijrivier van de Sennette en maakt deel uit van het Waals deelstroomgebied de Zenne.

De werken startten in maart 2022 en werden recent (januari 2023) afgerond. Dit is het vierde wateropvang gebied in Wallonië aangelegd met steun van LIFE Belini. Het voegt zich bij die van Coeurcq (Tubize), Brancart (Braine-le-Château) en Cafenière (Soignies). Met een opslagcapaciteit van 54.000 m³ beschermt de aanleg ervan het stadscentrum van Ittre tegen overstromingen. Verder zijn er in het gebied een aantal voorzieningen voor bio

diversiteit en ecosysteemdiensten aangebracht, zoals vijvers, rivieroevers, beplanting, enz.

Dit project is een samenwerking tussen gemeente Ittre, provincie Waals-Brabant, de intercommunale inBW, SPW-DCENN, Contrat de Rivières Senne en de Europese Unie via het LIFE-Belini project.

Geslaagde Dijle-Zenne dag: Leve(n)de Woluwe

Een zeer geslaagde 3de Dijle-Zennedag te Kraainem op 14 oktober 2022 met een 100-tal geïnteresseerde deelnemers én een vliegende start voor het strategisch project ‘Leve(n)de Woluwe’ waarin tal van partners zich engageren om de riviervallei terug in ere te herstellen!

Rapport druk en impact analyse Zenne werd opgeleverd!

Elke lidstaat moet om de 6 jaar een Druk en Impact Analyse opmaken. Dit beschrijft de druk van de mens op ons watersysteem en de impact die het ecosysteem daarvan ondervindt. Deze analyse is cruciaal bij het opstellen van het maatregelenprogramma om de ecologische waterkwaliteit in alle waterlichamen opnieuw op peil te krijgen. In België voert elke regio (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) dergelijke druk en impact analyse uit. Allen gebruiken hiervoor de WEISS (Water Emission Inventory Support System) tool. Vanwege verschillende benaderingen (bron-proces gerichte kijk), vrachtinschattingen, probleempolluenten (context),… in de verschillende regio’s kan men echter tot verschillende inzichten komen. Daarom kan het waardevol zijn dit op een gewest-overschrijdende manier te bekijken. Zo komen we meer te weten over de druk en impact op ons watersysteem als geheel en kunnen we álle nodige maatregelen nodig detecteren en nemen. Deze oefening werd gemaakt voor de Zenne, een rivier die de drie regio’s doorkruist, en in elke regio zijn specifieke uitdagingen kent.

 

IJse in centrum Overijse ziet opnieuw het daglicht

De IJse kleurt opnieuw het straatbeeld ter hoogte van het parkje in de Jan Baptist Dekeyserstraat in Overijse.

Met de rioleringswerken in de Jan Baptist Dekeyserstraat in Overijse werd de gelegenheid genomen om de ingebuisde IJse hier, opnieuw in open bedding aan te leggen.

Hiervoor sloegen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Overijse, in samenwerking met Aquafin, de handen in elkaar.

Een waterlooptraject van zo’n zestig meter ziet nu opnieuw het daglicht. “Deze werken sluiten goed aan onze eerdere inspanningen om de ecologische kwaliteit van de IJse te verhogen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

Voor de openlegging van de IJse investeerde de provincie Vlaams-Brabant, met steun van het LIFE Belini project, 90.000 euro.

De werken vonden plaats in het najaar van 2021. Ondertussen, een jaar later, zijn ze goed gëintegreerd in het landschap.

Deze werken passen in Belini binnen het ruimere verhaal “Structuurherstel van de IJse vallei”.

 

IJsevallei ecologisch waardevoller en klimaatbestendiger

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is volop aan het werk in de IJsevallei.  In het centrum van Overijse wordt de IJse weer zichtbaar en er wordt ook actie ondernomen om de vallei te beschermen tegen droogte en wateroverlast.

Bioblitz aan oude kanaal Brussel Charleroi overtreft verwachtingen

Op zondag 22 mei, wereldbiodiversiteitsdag, organiseerde Contrat de rivière Senne een bioblitz langs het oude kanaal Charleroi-Brussel, een groen-blauwe corridor in het stroomgebied van de Zenne. Een bioblitz is doorgaans een activiteit waarin op zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk soorten of waarnemingen van soorten worden verzameld door iedereen die wil meedoen. Onder een stralende zon werden 708 waarnemingen gedaan, goed voor zo’n  318 geïdentificeerde soorten.

Geslaagde campagnedagen zijn een feit!

Wereldwaterdag ligt intussen al even achter ons, maar we blikken nog graag even terug op heel wat leuke activiteiten. Binnen de Life Belini campagne Fiere Rivieren hadden we met alle partners uiteindelijk maar liefst 19 activiteiten binnen het projectgebied.

Kick off campagne Fiere Rivieren

Kick-off campagne Fiere Rivieren

Op 22 maart, Wereldwaterdag 💧, staan zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië heel wat activiteiten in het teken van water tijdens heuse ‘waterdagen’. Een aantal van de activiteiten in het Life Belini projectgebied zijn ook gebundeld in de campagne Fiere Rivieren.

Overstromingen in Zennevallei voorkomen dankzij Belini

We herinneren ons allemaal waarschijnlijk het nieuws van afgelopen zomer nog. Toen op vele plaatsen in het land verschillende gemeenschappen getroffen werden met zware overstromingen. Maar in het stroomgebied van de Zenne werd het ergste vermeden dankzij uitgevoerde maatregelingen binnen het Life Belini project. Terwijl het dorp Tubeke bij overstromingen in november 2010 één van de zwaarst getroffenen was, werd het nu hiervan gespaard. Naar aanleiding van dit vermeden noodlot verscheen er een artikel in het Waalse magazine “Imagine”.