IJsevallei ecologisch waardevoller en klimaatbestendiger

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is volop aan het werk in de IJsevallei.  In het centrum van Overijse wordt de IJse weer zichtbaar en er wordt ook actie ondernomen om de vallei te beschermen tegen droogte en wateroverlast.

Bioblitz aan oude kanaal Brussel Charleroi overtreft verwachtingen

Op zondag 22 mei, wereldbiodiversiteitsdag, organiseerde Contrat de rivière Senne een bioblitz langs het oude kanaal Charleroi-Brussel, een groen-blauwe corridor in het stroomgebied van de Zenne. Een bioblitz is doorgaans een activiteit waarin op zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk soorten of waarnemingen van soorten worden verzameld door iedereen die wil meedoen. Onder een stralende zon werden 708 waarnemingen gedaan, goed voor zo’n  318 geïdentificeerde soorten.

Geslaagde campagnedagen zijn een feit!

Wereldwaterdag ligt intussen al even achter ons, maar we blikken nog graag even terug op heel wat leuke activiteiten. Binnen de Life Belini campagne Fiere Rivieren hadden we met alle partners uiteindelijk maar liefst 19 activiteiten binnen het projectgebied.

Kick off campagne Fiere Rivieren

Kick-off campagne Fiere Rivieren

Op 22 maart, Wereldwaterdag 💧, staan zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië heel wat activiteiten in het teken van water tijdens heuse ‘waterdagen’. Een aantal van de activiteiten in het Life Belini projectgebied zijn ook gebundeld in de campagne Fiere Rivieren.

Overstromingen in Zennevallei voorkomen dankzij Belini

We herinneren ons allemaal waarschijnlijk het nieuws van afgelopen zomer nog. Toen op vele plaatsen in het land verschillende gemeenschappen getroffen werden met zware overstromingen. Maar in het stroomgebied van de Zenne werd het ergste vermeden dankzij uitgevoerde maatregelingen binnen het Life Belini project. Terwijl het dorp Tubeke bij overstromingen in november 2010 één van de zwaarst getroffenen was, werd het nu hiervan gespaard. Naar aanleiding van dit vermeden noodlot verscheen er een artikel in het Waalse magazine “Imagine”.

De Zenne weer meer zichtbaar in Brussel

Stroomopwaarts van het zuiveringsstation ten noorden van Brussel is een gedeelte van de Zenne weer opengelegd. Sinds september 2020 werd hier gewerkt om de overwelving te openen en de natuurlijke oevers aan te leggen. 

Tijdelijke overstromingsgebieden Brancart en Cafénière klaar, 2 nieuwe in opstart

Het stroomgebied van de Zenne is kwetsbaar voor overstromingen. Daarom maakt overstromingsbeheer integraal deel uit van de doelstellingen van het LIFE Belini-project. Dit gebeurt onder andere door tijdelijke overstromingsgebieden (TOG’s) aan te leggen in het stroomopwaartse gedeelte van het bekken in Wallonië. Die maken het mogelijk om bij hevige regenval tijdelijk water op te slaan om de overstromingen stroomafwaarts te beperken en het water daarna geleidelijk aan verder te laten afvoeren.

Intergewestelijk overleg basis voor een vlotte samenwerking

Het waterbeleid is een gewestelijke bevoegdheid. Dat heeft het voordeel dat het beleid meer lokaal gedifferentieerd kan worden. Het zorgt er echter ook voor dat het waterbeleid een complexe materie is. Waterlopen kennen immers geen administratieve grenzen. Om alles in goede banen te leiden en samenwerking en afstemming tussen de gewesten te garanderen, is regelmatig overleg tussen de betrokken overheidsinstanties (de Vlaamse Milieumaatschappij, Leefmilieu Brussel en Service Public de Wallonie) dan ook geen overbodige luxe. 

Afstromend hemelwater van de Brusselse ring binnenkort gezuiverd

Onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij toonde aan dat het water van drukke snelwegen een grote impact kan hebben op de waterkwaliteit van de ontvangende waterlopen. Om deze impact te verminderen maken we momenteel een ontwerp  om afstromend wegwater van de ring rond Brussel en van de Groenendaallaan te zuiveren, vooraleer het in de Koningsvijvers terechtkomt. De uitvoering is voorzien voor 2023.

Hoera! De natuur is jarig!

De natuur is jarig, en dat vieren wij graag mee met de collega’s van LIFE BNIP. Ter ere van de Natura 2000 dag op 21 mei zetten zij enkele natuurgebieden in de kijker. Daarnaast is het ook nog eens Wereld Biodiversiteit dag op 22 mei. Dubbel feest dus!

Kom uit je kot en geniet er van onze topnatuur van 12 tot 24 mei.
Er is ook een leuke verjaardagswedstrijd: plaats een Instagramfoto met #denatuurisjarig en maak kans op leuke natuurprijzen zoals dierenknuffels, bijenhotels en vogelnestkastjes.
Alle info over de activiteiten, wandelingen en de wedstrijd 👉 www.denatuurisjarig.be