In Brussel staat de Zenne in nauw contact met de riool. Bij hevig regenweer stort de riool regelmatig over in de Zenne om overstroming te voorkomen. De vuilvracht die dit met zich meebrengt zorgt voor een tijdelijke, maar volledige zuurstofloosheid van de waterloop. Een ramp voor het waterleven dus.

Met steun van Belini pakt Vivaqua de drie grootste riooloverstorten aan. Enerzijds verhoogt men het overstortniveau van elk. Hierdoor vermindert de frequentie waarbij deze in werking treden. Daarnaast wordt er stroomopwaarts extra waterbergingscapaciteit voorzien om overstromingen te voorkomen.

De extra waterbergingscapaciteit is reeds overal voorzien en de eerste werken aan “Nouveau Maelbeek” worden eind 2020 afgerond.

Je kan de riolen en overstortwerking zelf gaan bekijken in het riolenmuseum van Brussel.