Onze drinkwaterbronnen zijn van cruciaal belang voor de productie van proper en gezond drinkwater. Voor het versterken van de natuurlijke kwaliteit van het drinkwater, en voor een veilige en betrouwbare drinkwatervoorziening ook in de toekomst, zet De Watergroep volop in op een effectieve en duurzame bescherming van haar bronnen.

De belangrijke grondwaterwinning van Leefdaal-Puttebos ondervindt nog steeds een te hoge nitraatdruk met stijgende nitraatwaarden tot gevolg. De Watergroep wil de juiste oorzaak van deze nitraatdruk achterhalen en ruimtelijk beter in kaart brengen. Binnen deze actie wordt een studie uitgevoerd om de nitraatdruk ter hoogte van de grondwaterwinning in kaart brengen, zowel ruimtelijk als de evolutie doorheen de tijd.  Via isotopenanalyses van het grondwater wordt gericht gezocht naar de oorsprong van de te hoge nitraatgehaltes. Als deze bepaald is, kunnen gerichte maatregelen uitgewerkt worden om de concentratie in de toekomst te doen dalen.

Zo willen we toekomstige te verwachten kwaliteitsevoluties beter kunnen inschatten en de juiste maatregelen nemen om de bronnen  te kunnen beschermen.  Om termijn kan men zo komen tot een algemene verbetering van de grondwaterkwaliteit. Dit komt ook de waterbeschikbaarheid ten goede.