Bodemerosie bij hevige regenval kan zorgen voor overlast door modderstromen. Maar ook voor landbouw en waterlopen is erosie beter te vermijden. De landbouw verliest immers kostbare vruchtbare grond, terwijl voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen terechtkomen. In het water kunnen er zo problemen optreden van eutrofiëring en vissterfte. 

Er zijn gelukkig tal van maatregelen bekend die erosie kunnen verminderen. Gebiedplanners van VLM en erosiecoördinatoren van de provincie Vlaams-Brabant verenigen de krachten om de erosieproblematiek versterkt aan te pakken in de Dijlevallei en het Pajottenland. Dit doen ze door aanleg van bufferstroken of door infrastructurele maatregelen te nemen in overeenkomst met de lokale landbouwers. Mede dankzij Belini is het aantal en de oppervlakte aan bufferstroken de laatste jaren sterk uitgebreid.

Met de huidige verbeteringen van een bestaand erosiemodel, in 2018 verder ontwikkeld door departement Omgeving, afdeling Vlaams Planbureau en Fluves, kunnen de anti-erosie maatregelen hopelijk nog verder geoptimaliseerd worden. Daarnaast kunnen verschillende scenario’s worden geëvalueerd.

VMM volgt de evolutie op door monitoring met behulp van sondes.