In Vlaanderen werden een aantal stalen onderzocht om te kijken of het water dat bij regen van de autosnelwegen afstroomt verontreinigd is, en of dit een impact kan hebben op een waterloop zoals de IJse.

De studie werd begin 2019 afgerond en het is duidelijk dat het wegwater onderzocht, wel degelijk verontreinigd is met zware metalen, polycylische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), olie en zouten. Ook de impact ervan kan tot in de waterloop aangetoond worden. Behalve olie en zouten, zijn de andere verontreiniging die men terugvindt, typisch gebonden aan zwevende stof. Dit geeft mogelijkheden om tot zuivering over te gaan. De verschillende mogelijke zuiveringsscenario’s werden dankzij Belini en in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij  door Witteveen+Bos onderzocht. Momenteel wordt er naar een concrete uitwerking gezocht ter hoogte van de Koningsvijvers, dit samen met Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap Natuur en Bos en de provincie Vlaams-Brabant. De plaats waar het meeste wegwater in het gebied van de Koningsvijvers terecht komt, ligt op de kruising van de ring van Brussel met de Groenendaallaan. De IJse loopt doorheen de Koningsvijvers, en het gebied ligt in het Habitatrichtlijngebied Zoniënwoud.

Linkse koker: IJse onder het kruispunt van de Groenendaallaan met de Ring van Brussel die uitkomt in de Koningsvijvers; Rechtse koker: verzameld het afstromend wegwater van het kruispunt richting de Koningsvijvers.

Ook in Brussel wordt de kwaliteit van het afstromend wegwater onderzocht. Leefmilieu Brussel richt zich vooral op het afstromend water van secundaire wegen. Daarnaast kijkt men ook naar de kwaliteit van afstromend water van daken. Men analyseert niet enkel zware metalen, PAK’s, olie en zouten, maar ook pesticiden.

Dit met het oog op de aanleg van Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) in een meer stedelijke context. De staalnames lopen nog tot eind 2020. Vanwege de droogte ging dit iets minder snel dan verwacht. Maar de eerste screening van de resultaten toont ook hier reeds een aantal overschrijdingen.

Staalnames met omgebouwde bakfiets, de enige manier om in Brussel snel op locatie van afstroming te geraken bij regenweer.