In totaal beoogt men de inrichting van maar liefst 11 natuurlijke overstromingsgebieden in het Waalse stroomgebied van de Schelde. Hiervan liggen er 2 in het deelstroomgebied van de Hain, 5 in dat van de Zenne en 4 in dat van de Samme en Sennette. Al deze gebieden samen kunnen in totaal meer dan 500.000 m³ water opslaan om wateroverlast in het stroomafwaartse gebied in te perken. Daarnaast wordt elk gebied ingericht om de biodiversiteit te behouden, beschermen en vergroten. In elk gebied is er ook aandacht voor het verbeteren van de hydromorfologie en de ecosysteemdiensten.

Coeurq was het eerste gerealiseerde overstromingsgebied binnen de acties op de Zenne. In maart 2019 trad dit overstromingsgebied al in werking. Momenteel worden de werken Moulin Brancart (Hain) en Cafénière (Zenne) afgerond (2020). De werken op Champs Ripain (Zenne) kunnen elk moment opstarten (2021).

Voor drie van de overstromingsgebieden wordt een alternatieve locatie gezocht: Prairie des Angles, Pont-Neuf (Zenne) en Ry St Pierre (Samme/Sennette).

De overstromingsgebieden dienen niet alleen als tijdelijke retentiebekkens, maar ze worden ook ingericht om de biodiversiteit een boost te geven: poelen, hibernacula (schuilplaatsen waar amfibieën/reptielen overwinteren), hedges (struikjes/bos)…

Daarnaast wordt aan recreatie en educatie gedacht met de installatie van een didactische uitkijkpost, informatief bord…

De tijdelijke overstromingsgebieden leveren zo tal van ecosysteemdiensten op voor de mens. Deze worden samen met biodiversiteit en enkele andere hydromorfologische en hydraulische parameters opgevolgd.

Tenslotte worden er nog enkele bestaande waterbergingsgebieden natuurlijker gemaakt, zodat ook deze voor hydromorfologie en biodiversiteit belangrijk worden.