In de vallei van de Zenne creëren we 5 tijdelijke natuurlijke overstromingsgebieden: Cafenière, Coeurcq, Prairie des Angles, Ripain en Pont-Neuf. Al deze gebieden samen kunnen in totaal meer dan 150.000 m³ water opslaan om de wateroverlast in het gebied in te perken. Daarnaast wordt elk gebied ingericht  om de biodiversiteit te behouden, beschermen en vergroten. In elk gebied is er ook aandacht voor het verbeteren van de hydromorfologie en de ecosysteemdiensten.

  1. CafenièreHet overstromingsgebied op de Cafenière (ook het beekje van de “Prés à Canonne” genoemd) in Zinnik bevindt zich net stroomopwaarts van de vijver van de Cafenière. De werkzaamheden van dit tijdelijk overstromingsgebied zijn volop aan de gang en zouden in 2020 afgerond moeten worden. Bij hoogwater of hevige neerslag kan hier zo’n 32.000 m3 water opgeslagen worden.
  2. Coeurcq
    Begin april 2018 startte de aanleg van het tijdelijke natuurlijke wateropvanggebied op de Coeurq in het Zennebekken en  is het eerste gerealiseerde overstromingsgebied van het LIFE Belini-project. Dit gebied zal ongeveer 70 000 m3 of omgerekend zo’n 70 miljoen liter water kunnen vasthouden. Het gebied dient niet alleen als tijdelijk retentiebekken, maar werd ook ingericht om de biodiversiteit een boost te geven: poelen, hibernacula (schuilplaatsen waar amfibieën/reptielen overwinteren), didactische uitkijkpost, enz.
  3. Prairie des AnglesDit gebied bevindt zich pal in het centrum van Tubeke. Het plan is om de Prairie des Angles te gebruiken als retentiebekken bij hoogwater van de Zenne, die erlangs loopt. Er lopen bijkomende studies om te bepalen welke hydraulische inrichting het meest geschikt is. De geplande uitvoering voor deze deelactie is 2022.
  4. RipainDit gebied zal zo’n 10.000 m³ kunnen opslaan. Het gaat om een meander van de Zenne die zal worden ingericht voor tijdelijke retentie bij hoogwater of hevige neerslag. Er zullen twee (semi)permanente watervlakken gecreëerd worden. De geplande uitvoering van deze deelactie is 2021.
  5. Pont-NeufHet toekomstige tijdelijke overstromingsgebied van de Pont-Neuf bevindt zich in Bierghes (Rebecq) en zal zo’n 40.000 m³ kunnen opslaan, meer bepaald stroomopwaarts, zodat de Zenne stroomafwaarts ontlast wordt. Het project bevindt zich in de studiefase, de uitvoering is voorzien in 2021.