Het Brusselse gewest legde onlangs de contouren vast voor de heropening van de Zenne ter hoogte van het Maximiliaanpark. De Zenne over een paar jaar over een lengte van ongeveer 700 meter weer bovengronds zal stromen, mede dankzij LIFE Belini.

Vanaf het voorjaar van 2021 worden de Brusselaars uitgenodigd om samen met Leefmilieu Brussel de toekomst van de site uit te tekenen. In de zomer 2023 starten dan de werken voor de heraanleg van het Maximiliaanpark in Brussel. Het wordt een groot herinrichtings- en stadsvernieuwingsproject waarbij de Zenne een bijzondere plaats krijgt.

Decennialang is de Zenne  verstopt geweest onder de grond, mede dankzij LIFE Belini komt zij nu weer naar boven. De openlegging gaat gepaard met de aanleg van een fietspad, voetgangersbrug en boulevard alsook nieuwe kantine, sportfaciliteiten en buurtplein.

In totaal zal er 9,5 hectare heringericht worden met 700 meter Zenne voor iedereen. Deze heraanleg komt tegemoet aan de nood voor meer natuur en rust in de stad en reikt de hand aan buurtbewoners voor mee te beslissen over de invulling en benutting van de geplande nieuwe faciliteiten rond de nieuwe Zenne.

Belini is trots om dit project mee mogelijk te maken. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië blijven we samenwerken om waterlopen te herstellen met zowel aandacht voor natuur als voor de recreanten en buurtbewoners.

Openlegging Zenne Maximiliaanpark Nieuw Maximiliaanpark met opengelegde Zenne @OLM-HBAAT-JOURET-DEDALE