Vivaqua  heeft binnen het Belini-project de overstort van de Leeuwoprit, aangepast. Dit is de eerste van de drie grote “Combined Sewer Overflows”. De overstort van de Leeuwoprit bevindt zich in Brussel, op de kruising van het afvoerriool met de collector van de Nieuwe Maalbeek.

De overstort trad bij hevige regenval regelmatig in werking, waardoor water van het rioleringsnet in de Zenne liep. Het verhogen van de wand bij deze overstort zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van het aantal keer dat de overstort in werking treedt en van het overloopvolume.  Zo wordt er opnieuw meer zuurstof gegeven aan het waterleven (macro-invertebraten en vissen) met een betere waterkwaliteit als gevolg.

Een automatische reiniging van de afvoerriool tussen deze overstort en het zuiveringsstation Brussel-Noord garandeert de goede hydraulische werking van de collector. Deze reinigingsinstallatie zal volgend jaar worden geplaatst, iets later dan gepland, vanwege de vertraagde levering als gevolg van de Covid-19-situatie.

De effecten van de verhoogde overstort en de eerste grondige reiniging van de collector bij de werken door Vivaqua zijn echter nu al merkbaar in de kwaliteit van het Zennewater.

Leefmilieu Brussel zal dan ook in 2021 al starten met het bemeten van de impact van deze actie op de waterkwaliteit van de Zenne.

overstort leeuwoprit