In oktober 2023 is een tweede landinrichtingsplan om de IJse-vallei te versterken goedgekeurd. Zo wordt nu ook het meer stroomafwaartse deel van de vallei aangepakt, na het landinrichtingsplan IIsevallei in Hoeilaart en Overijse. Daarnaast worden ook enkele vismigratieknelpunten op de Voer in Bertem aangepakt.

In oktober 2023 werd het Landinrichtingsplan OVID (Over Voer IJse en Dijle) van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) goedgekeurd. Dit is het tweede landinrichtingsplan in de IJsevallei, dat de kwaliteit van de open ruimte wil herstellen. Het plan zet in op verbeterde natuurlijke groen-blauwe verbindingen met de vallei als leidraad, wil erosie langsheen de Langegracht verminderen en heeft oog voor recreatie en cultuurhistorische elementen.

 

voorstelling swale

In het project LIFE Belini willen we langsheen de vallei van de Langegracht, een zijloop van de IJse, “swales” aanleggen op landbouwgronden,. Voornaamste doel is de erosie terugdringen. Metingen toonden aan dat in dit gebied 1000 ton sediment per jaar naar de IJse vloeit. Daarnaast is dergelijke swale ook een zone voor waterinfiltratie, wat kan helpen in perioden van droogte

Op een workshop met deelnemers van de provincie, het ILVO en de universiteiten van Gent,ULB en de VLM ontwierpen we hoe de swale er moet gaan uitzien. In 2025 willen we met de eigenaar een overeenkomst afsluiten en de swale aanleggen. Dit pilootproject wordt mee gefinancierd door LIFE Belini

Foto workshop VLM