Binnen het LIFE Belini-project zijn al verschillende tijdelijke overstromingsgebieden aangelegd. Deze gebieden zorgen niet alleen voor bijkomende wateropslag bij hevige regenval, maar bieden ook nieuwe kansen aan de biodiversiteit. Dat werd de voorbije maanden duidelijk bij diverse inventarisaties.

De tijdelijke overstromingsgebieden zijn in de eerste plaats waterbouwkundige constructies, maar als onderdeel van het LIFE Belini-project zijn er ook voorzieningen aangebracht om de biodiversiteit te bevorderen zoals vijvers, hagen, winterverblijven voor wilde dieren en stapels dood hout.

Maar wat levert dat op? Dat wilden we natuurlijk ook weten. Het team van het Contrat de Rivière Senne, een expert van de Service Public de Wallonie en een tiental van vrijwillige natuurliefhebbers, inventariseerden daarom afgelopen lente de biodiversiteit in de tijdelijke overstromingsgebieden van Moulin Brancart en Braine-Le-Chateau (Kasteelbrakel)

Het doel van deze inventarisaties? Zoveel mogelijk verschillende soorten identificeren binnen een bepaalde tijd en ruimte. Dankzij deze inventarisatie kunnen we ook de effectiviteit van de voorzieningen voor fauna en flora te beoordelen.

De resultaten mochten er zeker zijn!

–  Er waren meer dan 600 waarnemingen

– Daarbij werden137 soorten zijn geïdentificeerd bij Moulin Brancart en 151 soorten bij Braine-Le-Chateau (Kasteelbrakel)

– Voor elke overstromingsgebied identificeerden we maar liefst  60 nieuwe soorten

Deze resultaten geven aan dat deze overstromingsgebieden overduidelijk een meerwaarde hebben.