Stroomopwaarts van het zuiveringsstation ten noorden van Brussel is een gedeelte van de Zenne weer opengelegd. Sinds september 2020 werd hier gewerkt om de overwelving te openen en de natuurlijke oevers aan te leggen. 

De Zenne geherwaardeerd tot in het hartje van Brussel
De Zenne, de voornaamste waterloop in Brussel en een belangrijk element in de geschiedenis van de stad die errond werd gebouwd, stroomde oorspronkelijk vrij door het grondgebied van het gewest. Doordat de bevolking en daarmee de vervuiling groeide, was het een open riool geworden. Daarom werd ze in de tweede helft van de 19de eeuw overwelfd wat leidde tot de Zenne die we nu kennen, voor een groot deel van het stedelijk tracé ingekokerd.

Waterzuiveringsinstallaties en ruimingswerken zorgden voor een verbeterde waterkwaliteit en  zelfs vissen keerden terug. Dat zorgt ervoor dat we de Zenne weer naar de oppervlakte kunnen brengen en de Brusselaars weer dichtbij het water in de stad kunnen komen. Niet vanzelfsprekend, gezien de beperkte ruimte. In 2019 werd al een eerste deel van de Zenne langs de Paepsemlaan in Anderlecht in haar natuurlijke toestand hersteld en heraangelegd. De komende jaren worden andere projecten voorgezet om de Zenne weer open te leggen en te herwaarderen.

Hieronder zie je alvast de evolutie van de werken aan de nieuwe natuurlijk oeverzone stroomopwaarts van het zuiveringsstation.

Fauna, flora en ontspanning
Het hoofddoel van deze verschillende projecten is om de levenskwaliteit in de stad verbeteren. De werkzaamheden zullen de groene en blauwe ruimtes in de stad verbeteren en in stand houden. Dat doen we door habitats voor fauna en flora en recreatieplekjes in te richten. Er worden ook, met het oog op de klimaatverandering, frisse plaatsen gecreëerd om af te koelen tijdens hittegolven. Ze zullen ook bijdragen tot een geïntegreerd regenwaterbeheer en een lager overstromingsrisico (zie foto rechts: overstromingszone Zenne-Noord).

Circulaire aanleg
Bij de werven worden materialen gecirculeerd. De nieuwe taluds in Zenne Noord zullen gedeeltelijk bestaan uit steenslag van de overwelving. Een deel van de beplanting die zal worden aangelegd, werd voor de start van de werken van het terrein gehaald. In Paepsem komen de stenen aan het begin van het pad van de graafwerken voor de bouw van het administratief centrum van Brucity in het stadscentrum (vlakbij het Brouckèreplein) waar lang geleden de oorspronkelijke haven van Brussel lag. Geïntegreerd in de nieuwe promenade langs de rivier, krijgen deze kasseien een nieuw leven rond de Zenne die ze vele jaren geleden hadden verlaten.

Deze werken maken deel uit van het Life Belini-project en gebeuren dankzij  de samenwerking van vele gemeentelijke en gewestelijke partners, verenigingen en burgers.