We herinneren ons allemaal waarschijnlijk het nieuws van afgelopen zomer nog. Toen op vele plaatsen in het land verschillende gemeenschappen getroffen werden met zware overstromingen. Maar in het stroomgebied van de Zenne werd het ergste vermeden dankzij uitgevoerde maatregelingen binnen het Life Belini project. Terwijl het dorp Tubeke bij overstromingen in november 2010 één van de zwaarst getroffenen was, werd het nu hiervan gespaard. Naar aanleiding van dit vermeden noodlot verscheen er een artikel in het Waalse magazine “Imagine”.

Inspanningen om wateroverlast te voorkomen.

Om dit in de toekomst te kunnen voorkomen, werden in de vallei van de Zenne verschillende overstromingsgebieden aangelegd. Eén hiervan bevindt zich in een aftakking van de Zenne genaamd Val du Coeurcq. Daar is een gebied aangelegd dat tot wel 77 miljoen liter water kan opvangen wanneer het peil in de omliggende waterlopen alarmerend hoog komt te staan.
Zo beschermde dit opvangbekken afgelopen zomer de Stéhoux wijk in Tubeke.

Ook in Braine-la-château is een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd in het voorjaar van 2021. Deze opent automatisch wanneer de stroomsnelheid te hoog wordt en beschermt zo de woningen in het centrum tegen wateroverlast. Dit was net op tijd, aangezien op 15 juli op verschillende plekken het waterpeil snel steeg en vele gebieden overstroomden. Ook de Hain, die voor de aanleg van het kanaal Brussel-Charleroi een zijtak van de Zenne was en door deze regio stroomt, trad buiten zijn oevers. Gelukkige kon de nieuwe tijdelijke opvangzone de omliggende huizen drooghouden.

Foto tijdelijk overstromingsgebied Cafénière

Ecologische verbeteringen brengen leven terug naar de waterlopen.

Verder wordt tijdens deze projecten ook gedacht aan de biodiversiteit binnen onze waterlopen.
Zo werden in Anderlecht de oevers van de Zenne ecologisch hersteld. En werd in het noorden van Brussel de rivier weer onthult aan de open lucht. De oude sluis werd er vorig jaar verwijderd en de natuurlijke loop van de rivier is zich daar aan het herstellen. In Waals-Brabant en Henegouwen zijn ondertussen tijdelijke opvangzones aangelegd om het water naar daar om te leiden in geval van nood en samen met andere acties worden menselijke ingrepen in de waterlopen en de verbonden biotopen teruggedraaid.

Zo maken we schuilplaatsen en vijvers optimaal om de terugkeer van verschillende watergebonden dieren te bevorderen. Val du Coeurcq is hier het ideale voorbeeld. Naast het gecontroleerde overstromingsgebied werd in samenwerking met een ander Life-project genaamd BNIP (Belgian Nature Integrated Project) acties ondernomen voor het behouden van de habitattypen en hun diersoorten. Met het uiteindelijke doel dat Val du Coeurcq een natuurreservaat wordt onder toezicht van de organisatie Natagora.

Ons project zet zich dus in op verschillende niveaus. Zo combineren we onze inzet op openbare veiligheid in sterk verstedelijkte gemeenschappen, met het ecologisch herstel van de waterlopen. We hebben grote uitdagingen voor ons staan, maar dag in dag uit boeken we vooruitgang.