Op 14 januari startte De Vlaamse Waterweg in Vinkenberg met de werken om de  meander van de Demer opnieuw aan te sluiten. Eerst wordt het terrein wordt vrijgemaakt (bomen kappen en afval verwijderen). Daarna kan de oude meander tot op de bedding uitgegraven worden en komt er ruimte vrij om Demer en meander via doorsteken terug met elkaar te verbinden. De werken gebeuren met steun van het Europese project Belini.

De oevers van de meander in Vinkenberg richt de Vlaamse Waterweg op een natuurlijke manier in. Voor de oever wordt een ‘schor’ of ‘vooroever’ opgewerpt, wat de oever en dijk beschermt tegen het stijgende water. Rond de meander wordt een nieuwe dienstweg aangelegd en rond de laagst gelegen woningen in de buurt een veiligheidsdijkje.

Betere en veiligere natuur

Het project maakt de omgeving niet alleen veiliger, maar ook aangenamer voor mens en dier. Zo zal de Demervallei opnieuw verkend kunnen worden per kajak of kano en zullen zeldzame diersoorten zich er veel sneller thuis voelen, zoals de zwarte ooievaar, ijsvogel, grote modderkruiper, bittervoorn en bevers.

Na de werken worden de aangesloten Demermeanders drie jaar intensief gemonitord. Het is een proefproject voor de tientallen meanders die op andere plekken in de Demervallei aangesloten zullen worden. Het zal inzichten opleveren over de waterhuishouding, de ecologie en de wijze waarop meanders van vorm veranderen door de schurende werking van water in de nieuwe rivierbochten (door erosie en sedimentatie).

Meer info