De Koningsvijvers vormen een aaneengeschakelde ketting van 12 vijvers. Het brongebied van de IJse loopt erdoor en voedt dit systeem. Zij hebben zowel een landschappelijke, culturele als een natuurlijke waarde (Natura 2000). Tot op heden wordt afstromend regenwater van het wegdek van de Brusselse ring rechtsreeks naar de vijvers geleid. Daar komt binnenkort verandering in.

Momenteel komt een groot deel van de afwatering bij het kruispunt van de ring (R0) met de E411 terecht in vijver 5.

Location roadwater purification
Vijver 5 / Etang 5 / Pond 5 Vijver 5 / Etang 5 / Pond 5

Onderzoek toonde aan dat dit regenwater dat van de weg afstroomt niet helemaal zuiver is. Naast olie, vormen zwevende stoffen samen met zware metalen en poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) er de belangrijkste bron van verontreiniging.

Daarom wordt een deel van de vijver omgevormd tot zuiveringsbekken.

De oplossingen zijn in eerste instantie gericht op het verwijderen van zwevende deeltjes en de hieraan gebonden vervuilende stoffen.

De Vlaamse Milieumaatschappij maakte de technische plannen zin binnen het LIFE Belini-project. De effectieve uitvoering is voorzien in 2025 dankzij een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Natuur en Bos en de provincie Vlaams-Brabant, met medefinanciering vanuit LIFE Belini.