In LIFE Belini worden de drie grootste overstortsystemen op de Zenne door Vivaqua geoptimaliseerd. Nouveau Maalbeek was de eerste, en met Paruck is nu ook de tweede overstort is aangepakt !

Een overstort is een systeem waarbij water uit de riool naar de waterloop overloopt of -stort; wanneer het rioleringsnetwerk de volumes regenwater die het ontvangt niet meer kan slikken. Het is als het ware een veiligheidsuitlaat, die ervoor zorgt dat bij hevig regenweer de rioolputdeksels niet omhoog vliegen! Dit betekent echter dat er op dat moment verdund afvalwater in de waterloop komt, wat uiteraard een negatieve impact heeft op de kwaliteit en het leven in de waterloop.

Leefmilieu Brussel en Vivaqua stelden vast dat de 3 grootste overstorten in Brussel op de Zenne te snel en te veel in werking traden. Een optimalisatie van deze systemen werd opgenomen in LIFE Belini. Nouveau Maalbeek was de eerste, en Paruck is nu de tweede overstort die werd aangepakt !

Als we kijken naar de data zien we dat de overstort inderdaad minder frequent in werking treedt.

cso maelbeek en paruck

Graphic CSO Zenne

Bijzonder aan Paruck is, dat in plaats van een vast schot, men voor een mobiele wand heeft gekozen. Dit zorgt ervoor dat de bescherming tegen wateroverlast en de werking van de zuiveringsinstallatie Brussel-Noord gegarandeerd blijven.

Bekijk hieronder hoe dit bijzonder systeem werkt