In het dichtbevolkte gebied rond Brussel is de groene ruimte beperkt. Met openleggen van de Woluwe in Diegem en Zaventem willen we een blauwgroen netwerk creëren vanaf het Zoniënwoud tot aan de mondig van de Woluwe in Vilvoorde. 

De Woluwevallei in het noordoosten van Brussel is van oudsher een moerassig en alluviaal dal. De druk op de waterloop steeg door intensieve verstedelijking en industrialisatie in het gebied. Om deze problemen op te lossen, werd besloten om een ​​systeem van collectoren en hoofdriolen te bouwen.

Het gebied is dichtbevolkt en de groene ruimte is zeldzaam. Daarom is het cruciaal om de kleine stukjes groen in Vlaanderen en Brussel met elkaar te verbinden en vaak kunnen rivierdalen een grote drager zijn voor deze blauwgroene netwerken. In dit project doen we dat op 2 locaties.

1. De aanleg van een nieuwe tramlijn in Diegem creëert ruimte om de Woluwe opnieuw bovengronds te brengen.

Er zijn al veel visies op deze kwestie, maar in deze fase is een technisch ontwerp nodig om uit te zoeken of het technisch mogelijk en financieel haalbaar is om hier de rivier te openen. Het zou een groot aantal voordelen hebben. De twee delen van het centrum van Diegem worden verbonden door een blauwgroen netwerk  (in plaats van een grote weg), er ontstaat meer ruimte voor water, ook de waterkwaliteit en de natuurlijke kwaliteit van de rivier zullen verbeteren. Door deze rivier te ontwikkelen, kunnen we regenwater langer uit de hoofdriolen houden en op een minder dure manier bufferen.

De haalbaarheidsstudie voor een open Woluwe in Diegem is afgerond en er is een tracé gekozen. Dit zal nu verder uitgewerkt worden om een omgevingsvergunning aan te vragen en een aanbestedingsdossier op te maken.

2. De heraanleg van de Leuvensesteenweg in Zaventem creëert ruimte voor een nieuw stukje open Woluwe

Ter hoogte van de Leuvensesteenweg in Zaventem, is de Woluwe voor een stukje verdwenen in een koker onder de weg. Door heraanleg van de Leuvensesteenweg, kan een nieuw stuk koker aangelegd worden naar een groenzone vlakbij.  Zo onstaat daar een open Woluwe  en kan bovengrondse buffering gecreëerd kan worden.

Tegen eind 2017 zou het nieuwe stuk koker moeten klaar zijn. Het ontwerp van een open Woluwe in deze zone start begin 2018.

Werffoto’s plaatsing koker