Op 16 oktober 2018 is de eerste van drie workshops gehouden over het thema afwijkingen in de kaderrichtlijn Water. Wanneer gebruiken we Artikel 4.7 vanwege een sterke morfologische verandering van het waterlichaam ?

Meer dan 30 deelnemers, verdeeld over de drie gewesten en verschillende belangengroepen (waterbeheerders, Natuurpunt en enkele studiebureaus) participeerden in de discussie. De vergadering werd georganiseerd bij Leefmilieu Brussel en gemodereerd door experten van de Vlaamse Milieumaatschappij, Leefmilieu Brussel en Service Public de Wallonie.

Geen pasklare antwoorden

Met behulp van handleidingen en voorbeelden, werd geduid hoe men Art. 4.7 en het Weser-arrest in Duitsland moet lezen en gebruiken. Uit de workshop werd duidelijk dat er geen eenduidig pasklaar antwoord is dat geldt is voor alle projecten. Elk project dient stapsgewijs te worden geëvalueerd en beoordeeld of een afwijking onder de vorm van artikel 4.7 nodig en van toepassing is. Uitwisseling van ervaring tussen de experten uit de verschillende regio’s zijn dan ook noodzakelijk om te komen tot een meer algemeen beoordelingskader om projecten“Weser-proof” te maken.

Bekijk hier de presentatie .