De voorbije decennia heeft de mens heel wat waterlopen aangepast aan zijn eigen behoeften. Ze werden rechtgetrokken, ingedijkt of zelfs ingebuisd. Vele waterlopen en valleien verloren zo hun natuurlijke karakter.

Met een aantal specifieke acties proberen we in ons projectgebied de natuurlijke toestand te verbeteren of te herstellen. Zo krijgt de watergebonden natuur meer kansen om zich opnieuw te ontwikkelen.

Openleggen van waterlopen

Op een aantal plaatsen zoals in Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem wordt via een nieuwe koker de waterloop (respectievelijk de Zuunbeek en de Woluwe) terug open gelegd. Een nieuwe visie op de opengelegde waterloop creëert extra kansen voor de natuur.

Vismigratie

Vaak verhinderen stuwen, watermolens of bodemvallen de vismigratie, omdat vissen er niet voorbij kunnen zwemmen. Daarom worden binnen dit project ook vistrappen aangelegd (onder andere op de Dijle in Leuven).