Op 10 en 11 april organiseerde LIFE Belini een LIFE IP Platform event in Brussel. Een 40-tal gedelegeerden van LIFE-projecten uit verschillende Europese lidstaten kwamen samen om ideeën en ervaringen met elkaar te delen.

Vorige week dinsdag en woensdag vond het LIFE IP Platform event plaats in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Zowel lopende projecten als projecten in voorbereidingsfase waren vertegenwoordigd, met een goede mix van de thema’s water-, natuur- en klimaat.

Doel van de bijeenkomst was om ervaringen en ideeën uit te wisselen over de gemeenschappelijke uitdagingen in project- en communicatiemanagement. De projecten kregen de kans om zich aan elkaar voor te stellen en om hun ervaring te delen met de projecten in voorbereiding. Er werd ook gezocht naar gemeenschappelijke acties voor toekomstige samenwerking. Verder kwamen ook thema’s zoals monitoring van het project en stakeholdermanagement aan bod.

Het tweedaagse evenement werd afgesloten met een geleid bezoek aan de Doode Bemde in Leuven. Het natuurgebied is een voorbeeld van hoe een natuurlijk waterretentiegebied eruit kan zien. In Belini staat de realisatie van verschillende natuurlijke waterretentiegebieden in het stroomgebied van de Zenne in Wallonië nog op de planning.

De geslaagde conferentie is een mooie start van een nauwere samenwerking tussen de verschillende Europese LIFE IP projecten.