De waterkwaliteit in het projectgebied wordt beïnvloed door verschillende bronnen van verontreiniging zoals huishoudens, industrie, landbouw en transport.

Een aantal acties binnen dit project hebben als doel om de verontreiniging uit de landbouw te verminderen en zo de waterkwaliteit te verbeteren. Daarbij richten we ons onder andere naar een vermindering van schadelijke stoffen zoals nitraten (onder andere door een duurzamer mestgebruik) en maatregelen om erosie tegen te gaan op strategische punten.

Daarnaast staat de waterkwaliteit ook onder druk door riooloverstorten en het afstromen van verontreinigd regenwater. Op een aantal plaatsen wordt de impact van riooloverstorten onderzocht en een strategie ontwikkeld om deze minder in werking te laten treden. Aan de Brusselse ring wordt onderzocht welke stoffen er zich hoofdzakelijk bevinden in het afstromende regenwater en op basis daarvan wordt een zuiveringsstation ontwikkeld.