De Vlaamse Landmaatschappij werkt met tal van partners een groot herinrichtingsproject uit in de IJse vallei waarbij tal van acties rond structuurherstel mede dankzij LIFE Belini kunnen worden gerealiseerd.

Ook de provincie Vlaams-Brabant werkt aan structuurherstel in de vallei. Zo legde ze recent een 60tal meter van de IJse opnieuw open in de J.B. Dekeyserstraat in het centrum van Overijse met steun van LIFE Belini.

In beide gevallen wordt niet enkel aandacht gegeven aan het ecologische aspect, maar wordt ook ingezet op beleving langs het water.

In het najaar van 2021 startten de werken aan het Kasteelpark van Isque. Om de IJse er opnieuw  open te kunnen leggen wordt het fietspad verlegd. Daarbij worden op het kruispunt van de Groeneweg en de Ballingstraat opnieuw bomen aangeplant. De werken werden er tijdens de Waterdagen in maart 2022 de kijker gezet door een wandeling “Kraak de IJse code”.

Ondertussen is de IJsekoker volledig uitgebroken en de oevers kregen een natuurlijk uitzicht door het gebruik van breukstenen. Vroeger lag de IJse open langs de kasteelmuur. We herstellen dus het historisch beeld. Het beeld van de open IJse geeft deze plek een heel andere aanblik. De vijver bij het kasteelpark van Isque wordt opnieuw ecologisch meer waardevol ingericht. Zo wordt een habitat gecreëerd voor het Vliegend Hert, een beschermde soort en één van de koesterburen van Overijse. In september 2022 is de vijver bijna volledig afgewerkt.

Nieuwsbrief 8 ijse open.jpg Nieuwsbrief 9 foto 2.jpg Nieuwsbrief 9 foto 3.jpg

Nieuwsbrief 11 foto 5.jpg Nieuwsbrief12 foto 1.jpg

Ter hoogte van de Nellebeek, op het domein Ketelheide, werd een gecontroleerde overstromingszone voorzien. Deze zorgt ervoor dat het water uit de Marnixwijk gebufferd wordt voordat het centrum van Eizer bereikt. Zo wordt het overstromingsrisico teruggedrongen.

waterbufferbekken.jpg

Meer info over het volledige project van VLM in samenwerking met tal van partners (waaronder LIFE Belini) in de IJse vallei vind je hier.

 

Ook in een meer stedelijke context, in het stadscentrum van Overijse, wordt aan structuurherstel gewerkt. Zo werd bij de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel in de Jan Baptist Dekeyserstraat in Overijse de kans gegrepen de ingebuisde IJse-koker terug in open bedding aan te leggen.

​Hiervoor sloegen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Overijse, in samenwerking met Aquafin, de handen in elkaar. De werken vonden plaats in het najaar van 2021.

Ondertussen is de nieuwe bedding goed geïntegreerd in het landschap.

Meer info over dit project kan je hier lezen.