Op dinsdag 23 mei kwamen een 70-tal genodigden samen in het HUSA President Park hotel in Brussel voor het startevenement van het project LIFE Belini.

Met dit project grijpen acht Belgische partners de opportuniteit om een ambitieus project op te zetten voor een doelgerichte en gecoördineerde aanpak van waterlopen in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken.

Tal van sprekers gaven boeiende presentaties over het project, de doelstellingen, het partnerschap en verschillende acties  die de water -en hydromorfologische kwaliteit van de waterlopen ten goede komen en het overstromingsrisico beperken.

Onder een stralende zon klonken de partners en stakeholders op een goede samenwerking voor de komende acht jaar.