Onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij toonde aan dat het water van drukke snelwegen een grote impact kan hebben op de waterkwaliteit van de ontvangende waterlopen. Om deze impact te verminderen maken we momenteel een ontwerp  om afstromend wegwater van de ring rond Brussel en van de Groenendaallaan te zuiveren, vooraleer het in de Koningsvijvers terechtkomt. De uitvoering is voorzien voor 2023.

De IJse, een zijrivier van de Dijle, wordt doorkruist door 2 grote verkeersaders. De ring rond Brussel (R0) doorkruist de bronzone van de IJse ter hoogte van de Koningsvijvers, cascade van vijvers. De E411 op de grens tussen Hoeilaart en Overijse, kruist wat verder afwaarts de IJse. Het afstromend wegwater kan ervoor zorgen dat de normen voor bijvoorbeeld vervuilende PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) tot in de waterloop overschreden worden. Vooral de impact van de ring op de bronzone van de IJse blijkt groot (Fig.).

Fig. Concentraties stroomopwaarts en stroomafwaarts de instroom van het snelwegwater op de IJse voor verschillende PAK’s (metingen van 2018), voor de ring (R0) en E411. De impact van de ring blijkt het meest uitgesproken.

Om de impact op waterkwaliteit te beperken komt er een zuiveringsinstallatie  bij de vijver net afwaarts van de R0, tegenover het station van Hoeilaart. Deze beschermt daarmee ook de vele vijvers die stroomafwaarts liggen (de Koningsvijvers) en zal niet alleen het snelwegwater, maar ook het spoorwegwater zuiveren (Fig.).

Dankzij deze oplossing zal het vervuild afstromend wegwater niet langer de goede ecologische toestand van de IJsevallei hypothekeren en is ook het Natura 2000 gebied beter beschermd. Daarnaast zorgen deze werken voor een opwaardering van dit belangrijk wandelgebied.

De Vlaamse Milieumaatschappij voorziet in het ontwerp met steun van LIFE Belini. Het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Wegen en Verkeer zullen de grootste kost dragen en de nodige werken uitvoeren. Daarnaast draagt ook de provincie Vlaams-Brabant haar steentje bij als waterloopbeheerder van de IJse op deze locatie.

Dit project vormt een mooi voorbeeld van hoe overheidsagentschappen samen inzetten op een goede ecologische toestand, van zowel waterloop als Natura 2000 natuurgebied om aan de Europese doelstellingen te voldoen.

Je kan sinds kort ook de infobomen vinden aan het Bosmuseum Groenendaal.