Eind januari 2019 zijn de voorbereidende werken gestart voor een nieuw park in de Alsembergse Beemd (Beersel). In het groene gebied komen verschillende paden en speeltoestellen waar jong en oud terecht kan voor recreatie en ontmoeting. Er is ook aandacht voor waterberging.

In de eerste fase worden struiken gekapt om de grondwerken mogelijk te maken voor het nieuwe bufferbekken, gracht en poelen. Waar mogelijk, blijven de bomen staan. Op andere plaatsen in het park worden ook nieuwe bomen geplant.

De nieuwe gracht tussen de Molenbeek en de Leuzebeek zal de vispopulatie opnieuw alle kansen geven, omdat ze zo de waterval aan de Ensdellemolen kunnen vermijden. In de poelen is er plaats voor amfibieën en libellen.

Het project Alsembergse Beemd maakt deel uit van het landinrichtingsproject ‘Land van Teirlinck’. Dat omvat de herinrichting van het vroegere voetbalveld en de voormalige Volvoparking, een veilige fietsverbinding, ontspanningsmogelijkheden en een ingepaste waterberging om overstromingsrisico’s te verminderen.

Deze actie wordt gesteund door LIFE Belini, de gemeente Beersel en de provincie Vlaams-Brabant.

Alsembergse Beemd - voorbereidende werking aanlegging park

Alsembergse Beemd – voorbereidende werking aanlegging park. Foto: VLM